Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάσεις:
  • Εξοπλισμού
  • Προκατασκευή-Κατασκευή και Εγκατάσταση ανοξείδωτων δικτύων σωληνώσεων
  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Ομβρίων
  • Θέρμανσης
  • Κλιματισμού
  • Εξαερισμού
  • Πυρόσβεσης