Η Εταιρεία μας

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΜΕΡΓΑ Ε.Ε. είναι μία σύγχρονη τεχνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών. Η εξελικτική και η ανοδική πορεία της όλα αυτά τα χρόνια πηγάζει από την γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, στην διαχείριση, οργάνωση και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εταιρεία ΜΕΡΓΑ Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) Δημοσίων Έργων του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ευρύνοντας το φάσμα εργασιών της και δρομολογώντας μία νέα εποχή ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τους ρυθμούς μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης εποχής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Εκμεταλλευόμενοι τη βαθιά εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πορεία μας στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, έχουμε αναπτύξει τις δραστηριότητες μας σε όλο το φάσμα των κατασκευών. Δηλαδή την εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, όπως των έργων του δημοσίου, των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, την αξιοποίηση εδαφικών εκτάσεων και όλων γενικά των υπολοίπων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Περήφανοι για το στελεχιακό δυναμικό μας, το οποίο αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης αφοσιωμένους και αξιόπιστους μηχανικούς, εργοδηγούς και ειδικούς τεχνικούς με ένα εκτενές υπόβαθρο, ενημερωνόμαστε συνεχώς με τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας έτσι στους πελάτες μας πραγματικά αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, και σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία που εφαρμόζουμε, έχουμε αναδειχτεί από τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα συνδυάζει το όραμα με τον ρεαλισμό και την φαντασία με σκληρή δουλειά. Η φιλοσοφία για την εξασφάλιση και τη διαχείριση της ποιότητας έχει υιοθετηθεί από το σύνολο του προσωπικού των εταιρειών μας, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο εργοτάξιο, χάρη στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της, υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό των υπευθύνων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό ιδιόκτητου εξοπλισμού, της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως στελεχωμένο με άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία. Ο εξοπλισμός αυτός μας παρέχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε έργα που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε εξοπλισμό χωρίς την ανάγκη συνδρομής από τρίτους, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο πλήρη έλεγχο στην ποιότητα της τελικής κατασκευής.