Υποθαλάσσιος Αγωγός Μονάδας Αφαλάτωσης
Δήμου Μυκόνου