Αντικείμενο έργου:

  • Εκσκαφή και εγκατάσταση 75 χλμ. HDPE δικτύων σωληνώσεων.