Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού
  • Προκατασκευή - Κατασκευή και Εγκατάσταση ανοξείδωτων και χαλύβδινων δικτύων σωληνώσεων Αντλιοστασίων.
  • Κατασκευή και Εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών και στηριγμάτων.