Αντικείμενο έργου:

  • Βελτιώσεις, Προσθήκες και Αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων σωληνώσεων.