Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάσεις:
  • Ιατρικών Αερίων
  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Θέρμανσης
  • Κλιματισμού
  • Εξαερισμού