Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού Φυσητήρων
  • Αποκαταστάσεις κλάδων και μεμβρανών διαχυτών
  • Προκατασκευή - κατασκευή και εγκατάσταση ανοξείδωτων αγωγών διακίνησης αέρα