Αντικείμενο έργου:

  • Αποξηλώσεις όλων των υφιστάμενων Η/Μ δικτύων και μηχανημάτων για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου με νέο Η/Μ εξοπλισμό και δίκτυα.