Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση διαχυτών
  • Προκατασκευή - κατασκευή και εγκατάσταση ανοξείδωτων, HDPE και PVC αγωγών διακίνησης υγρών και αέρα