Αντικείμενο έργου:

  • Εργασίες ολοκλήρωσης και παράδοσης εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία στο Κύριο του Έργου