Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις Φυσητήρων.
  • Προκατασκευή - Κατασκευή και Εγκατάσταση ανοξείδωτων, δικτύων σωληνώσεων, και διαχυτών στην δεξαμενή αερισμού.