Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού.
  • Προκατασκευή - Κατασκευή και Εγκατάσταση ανοξείδωτων, χαλύβδινων και PVC δικτύων σωληνώσεων.
  • Κατασκευή και Εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών και στηριγμάτων.