Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάσεις:
  • Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ψύξης γλυκόλης, ισχύος 820 RT, όσον αφορά τις ανάγκες του νέου εργοστασίου.
  • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Εξαερισμού κτιρίου γραφείων.