Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού
  • Προκατασκευή - Κατασκευή και Εγκατάσταση ανοξείδωτων και PVC δικτύων σωληνώσεων
  • Κατασκευή - Εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών και στηριγμάτων.