Αντικείμενο έργου:

Εγκαταστάσεις:
  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Κλιματισμού
  • Εξαερισμού
  • Πυρόσβεσης